Đáp án đề 10 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Câu 1: Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường, được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

Ví dụ: TIa sáng truyền từ không khí vào nước:

Đáp án đề 10 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

Câu 2:

a, Một máy biến thế cuộn sơ cấp có 3500 vòng, cuộn thứ cấp có 500 vòng. Máy biến thế này dùng để hạ thế vì số vòng ở cuộn thứ cấp nhỏ hơn số vòng ở cuộn sơ cấp ( n2 < n1 ­=> U2 < U1).

b, Máy này được đặt ở nơi tiêu thụ trên đường dây tải điện hay cuối đường dây tải điện.

c, U1 = 1600V; n1 = 3500 vòng; n2 = 500 vòng; U2 = ?

Áp dụng hệ thức: , ta có:

Hiệu điện thế ở 2 đầu cuộn dây thứ cấp:

= 11200 (V)

Câu 3:

a) - Nguồn phát ánh sáng trắng là ánh sáng Mặt Trời (trừ hoàng hôn, bình minh, các đèn dây tóc khi nóng phát sáng ra)

- Nguồn sáng màu: các đèn laze, đèn led, đèn màu trang trí

- Có thể tạo ra ánh sáng màu bằng những tấm lọc màu. Chiếu ánh sáng trắng hay ánh sáng màu qua tấm lọc cùng màu ta được ánh sáng có màu đó.

b) Về mùa đông nên mặc quần áo màu tối vì quần áo màu tối hấp thụ nhiều năng lượng của ánh sáng Mặt Trời và sưởi ấm cho cơ thể. Về mùa hè nên mặc quần áo màu sáng để nó hấp thụ ít năng lượng của ánh sáng Mặt Trời, giảm được sự nóng bức khi ta đi ngoài nắng.

Câu 4:

a) Dựng ảnh:

Đáp án đề 10 kiểm tra học kỳ 2 vật lý 9

Tính chất ảnh: Ảnh A'B' là ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.

b, Ta có: ∆OAB ~ ∆OA'B' => (1)

∆F'OI ~ ∆F'A'B' => (2)

ABIO là hình chữ nhật => AB = OI (3)

Từ (1), (2) và (3) =>

=> OA' = = $\frac{20.15}{20-15}$ = 60(cm)

A'B' = AB . = 4,5 . $\frac{60'}{20}$ = 13,5 (cm)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021