Đáp án phiếu bài tập tuần 26 đề A toán 4 tập hai

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1. Trắc nghiệm

1.

a.

Đáp án đúng: B.

b.

Đáp án đúng: A.

2.

CâuĐúngSai
a. x
b. x
c. x
d. x

3. Sau khi bán buổi sáng, cửa hàng còn lại số lít dầu:

Đáp án đúng: B. 252l dầu

4. Một hình chữ nhật có chu vi là m, chiều rộng bằng $\frac{2}{5}$m. Diện tích hình chữ nhật đó:

Đáp án đúng: C. (X)

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1.

a.

=

=

=

b.

=

=

=

2.

Cách 1:

=

=

=

Cách 2:

=

=

=

3. Bài giải:

của 105l dầu là: $105\times\frac{2}{3} = 70$ (l)

Số dầu còn lại sau lần lấy thứ nhất là: 105 - 70 = 35 (l)

của 35l dầu là: $35\times\frac{2}{5} = 14$ (l)

Trong thùng còn lại số lít dầu là: 35 - 14 = 21 (l)

Đáp số: 21l dầu

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021