Đế tạo giống vi sinh vật, người ta hay dùng biện pháp gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 102 - sgk Sinh học 12

Đế tạo giống vi sinh vật, người ta hay dùng biện pháp gì?

Bài làm:

Câu 8: Phương pháp thích hợp là gây đột biến gen.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải môn sinh 12