Giải Bài 32 sinh 11: Tập tính của động vật (tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Trong bài 32, chúng ta tìm hiểu một số hình thức học tập của động vật, các loại tập tính và ứng dụng vào thực tế. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

IV. Một số hình thức học tập ở động vật

1. Quen nhờn

 • Là hình thức học tập đơn giản nhất
 • ĐV phớt lờ, không trả lời kích thích lặp lại nhiều lần

2. In vết

 • Đv non đi theo "vết mẹ" ở loài khác, vật khác

3. Điều kiện hóa

 • Điều kiện hóa đáp ứng (điều kiện hóa kiểu Paplop)
  • Hình thành mối liên kết mới trong thần kinh trung ương dưới tác động của kích thích kết hợp đồng thời
 • Điều kiện hóa hành động (điều kiện hóa kiểu Skinnơ)
  • Kiểu liên kết một hành vi của Đv với một phần thưởng (hoặc phạt), sau đó Đv chủ động lặp lại các hành vi đó

4. Học ngầm

 • Là kiểu học không có ý thức, không biết rõ là mình đã học được

5. Học khôn

 • Là kiều học phối hợp các kinh nghiệm cũ để tìm cách giải quyết những tình huống mới
 • Thường gặp ở người và Linh trưởng

V. Một số dạng tập tính phổ biến ở động vật

 • Tập tính kiếm ăn
 • Tập tính bảo vệ lãnh thổ
 • Tập tính sinh sản
 • Tập tính di cư
 • Tập tính xã hội
  • Tập tính thứ bậc
  • Tập tính vị tha

VI. Ứng dụng những hiểu biết về tập tính vào đời sống và sản xuất

 • Dạy chim, thú làm xiếc
 • Huấn luyện chó nghiệp vụ
 • Làm bù nhìn đuổi chim
 • Gọi vật nuôi về chuồng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 132 - sgk Sinh học 11

Sưu tập một số tài liệu, tranh ảnh về tập tính của động vật.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 132 - sgk Sinh học 11

Tập tính bảo vệ lãnh thổ của động vật có ý nghĩa gì đối với đời sống của chúng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 132 - sgk Sinh học 11

Tại sao chim và cá di cư? Khi di cư, chúng định hướng bằng cách nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 132 - sgk Sinh học 11

Đặc tính nào là quan trọng nhất để nhận biết con đầu đàn?

A - Tính hung dữ

B - Tính thân thiện

C - Tính lãnh thổ

D - Tính quen nhờn

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 11 bài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo)


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021