Giải bài Chia một số thập phân cho một số tự nhiên sgk toán 5 trang 63

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, các con sẽ được học một dạng toán mới đó chính là "phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên". Để giúp các con hiểu bài cũng như làm bài nhanh hơn, thầy cô sẽ lấy ví dụ và hướng dẫn giải bài tập cho các con, các con nhớ chú ý nhé.

A. Lý thuyết

Ví dụ 1: Một đoạn thẳng AB dài 12,4m được chia thành 4 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn thẳng dài bao nhiêu mét?

Ta phải thực hiện phép chia: 12,4 : 4 = ? (m)

Ta đặt phép tính rồi làm như sau:

Giải bài Chia một số thập phân cho một số tự nhiên - sgk toán 5 trang 63

  • 12 chia 4 bằng 3, viết 3.
  • 3 nhân 4 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0, viết 0
  • Viết phẩy vào bên phải 3
  • Hạ 4, 4 chia 4 được 1, viết 1
  • 1 nhân 4 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0, viết 0.

Vậy: 12,3 : 4 = 3,1 (m)

Ví dụ 2: 95,2 : 68 = ?

Tương tự như ví dụ 1, ta thực hiện phép tính:

Giải bài Chia một số thập phân cho một số tự nhiên - sgk toán 5 trang 63

Muốn chia một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:

- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 64 - sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 7 : 3,5;

b) 702 : 7,2;

c) 9 : 4,5;

d) 2 ; 12,5.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 64 - sgk toán lớp 5

Tìm x:

a) x 3 = 8,4;

b) 5 x = 0,25.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 64 - sgk toán lớp 5

Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 126,54 km. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021