Giải bài tập 2 trang 152 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 152 - toán tiếng Anh 5

Fill in the blanks (follow the example):

Viết (theo mẫu):

a) 1m = 10dm = ...cm = ...mm

1km = ...m

1kg = ...g

1 tấn = ...kg

b) 1m = dam = 0,1 dam

1m = ...km = ...km

1g = ...kg = ...kg

1kg = ...tons = ...tons.

1kg = ...tấn = ...tấn.

Bài làm:

a) 1m = 10dm = ...cm = ...mm

1km = 10hm = 100dam = 1000m

1kg = 10hg = 100hag = 1000g

1 ton = 10 quintal = 100 yens = 1000kg

1 tấn = 10 tạ = 100 yến = 1000kg

b) 1m = dam = 0,1 dam

1m = km = 0,001km

1g = kg = 0,001kg

1kg = tons = 0,0001 tons

1kg = tấn = 0,0001 tấn

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021