Giải bài tập 2 trang 22 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

2. Find the perimeter of a rectangular percel if its length is 20 times its width and 15m longer than its width.

Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật, biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng và hơn chiều rộng 15m.

Bài làm:

The length is 2 times the width and 15m longer than its width, so the width is 15m

The length of a rectangular:

15 x 2 = 30 (m)

The perimeter of a rectangular parcel is:

(30 + 15) x 2 = 90 (m)

Result: 90m

Theo bài toán thì chiều dài gấp đôi chiều rộng và hơn chiều rộng 15 m => chiều rộng = 15 m

Chiều dài của hình chữ nhật là:

15 x 2 = 30 (m)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(30 + 15) x 2 = 90 (m)

Đáp án: 90 m

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021