Giải bài tập 1 trang 12 sách toán tiếng anh 5

  • 1 Đánh giá

1. Based on the figure, which fraction represents the shaded part (follow the example):

Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp (theo mẫu):

Bài làm:

a. Written as 2

Read as two and a quarter

Viết là 2

Đọc là hai và một phần tư

b. Written as 2

Read as two and four-fifths

Viết là 2

Đọc là hai và bốn phần năm

c. Written as 3

Read as three and two-thirds

Viết là 3

Đọc là ba và hai phần ba

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021