Giải Câu 1 Bài Vecto trong không gian

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 91 - SGK Hình học 11

Cho hình lăng trụ tứ giác: . Mặt phẳng \((P)\) cắt các cạnh bên \(AA', BB', CC', DD'\) lần lượt tại \(I, K, L, M\). Xét các vectơ có các điểm đầu là các điểm \(I, K, L, M\) và có các điểm cuối là các đỉnh của hình lăng trụ. Hãy chỉ ra các vectơ:

a) Các vectơ cùng phương với ;

b) Các vectơ cùng hướng với ;

c) Các vectơ ngược hướng với .

Bài làm:

Giải Câu 1 Bài Vecto trong không gian

a) Các vectơ cùng phương với là: \(\overrightarrow{IA'}\), \(\overrightarrow{KB}\), \(\overrightarrow{KB'}\), \(\overrightarrow{LC}\), \(\overrightarrow{LC'}\), \(\overrightarrow{MD}\), \(\overrightarrow{MD'}\).

b) Các vectơ cùng hướng với là: \(\overrightarrow{KB}\), \(\overrightarrow{LC}\), \(\overrightarrow{MD}\).

c) Các vectơ ngược hướng với là: \(\overrightarrow{IA'}\), \(\overrightarrow{KB'}\), \(\overrightarrow{LC'}\), \(\overrightarrow{MD'}\).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021