Giải câu 1 trang 25 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

D. E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 25 toán VNEN 7 tập 1

So sánh các cặp số sau:

a) 12 và 8$^{12}$; b) (-5)$^{39}$ và (-2)$^{91}$.

Bài làm:

a) 12 = 12$^{2.4}$ = $(12^{2})^{4}$ = 144$^{4}$ và 8$^{12}$ = 8$^{3.4}$ = $(8^{3})^{4}$ = 512$^{4}$

Vì 144 < 512 nên 12$^{8}$ < 8$^{12}$.

b) (-5) = (-5)$^{3.13}$ = $[(-5)^{3}]^{13}$ = (-125)$^{13}$ và (-2)$^{91}$ = (-2)$^{7.13}$ = $[(-2)^{7}]^{13}$ = (-128)$^{13}$

Vì (-125) > (-128) nên (-5)$^{39}$ > (-2)$^{91}$.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021