Giải câu 1 trang 99 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 99 sách VNEN 9 tập 1

Cho đường tròn tâm O, bán kính 13cm, dây AB = 24cm.

a) Tính khoảng cách từ O đến đây AB.

b) Gọi M là điểm thuộc dây AB sao cho AM = 7cm. Kẻ dây EF đi qua M và vuông góc với AB. Chứng minh EF = AB.

Bài làm:

a) Kẻ OH AB tại H

Theo định lý Py-ta-go ta có:

OH = = $\sqrt{13^{2} - 12^{2}}$ = 5cm

Vậy khoảng cách từ O đến đây AB là 5cm.

b) Kẻ OK EF tại K

Tứ giác OHMK là hình vuông OK = OH

Theo tính chất: Hai dây cung cách đều tâm thì bằng nhau

Suy ra EF = AB (đpcm).

  • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021