Giải câu 3 bài 7: Nitơ

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 31/SGK)

a) Cặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là:

A. LiN3 và Al3N.

B. Li3N và AlN.

C. Li2N3 và Al2N3.

D. Li3N2 và Al3N2.

b) Viết phương trình hóa học của phản ứng tạo thành liti nitrua và nhôm nitrua khi cho liti và nhôm tác dụng trực tiếp với nitơ. Trong các phản ứng này nitơ là chất oxi hóa hay chất khử ?

Bài làm:

a) N thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với kim loại với số oxi hóa là -3 vì vậy công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là: Li3N và AlN.

b) Trong 2 phản ứng này nitơ là chất oxi hóa:

Bài 7: Nitơ

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021