Giải câu 3 trang 60 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 60 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Một xưởng may có 56 công nhân đang hoàn thành một hợp đồng may quần áo trong 21 ngày. Hỏi cần phải tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để có thể hoàn thành công việc đó trong 14 ngày, biết rằng năng suất lao động của các công nhân là như nhau?

Bài làm:

Nhận xét: Số công nhân và số ngày hoàn thành hợp đồng may là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau.

Gọi x (người) là số công nhân cần thiết để hoàn thành hợp đồng may trong 14 ngày.

Theo tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau, ta có:

$\Rightarrow $ $x = \frac{21.56}{14} = 84$ (người).

Vậy số công nhân cần phải tăng thêm là: (công nhân).

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021