Giải câu 30 Bài 5: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 64

  • 1 Đánh giá

Câu 30: trang 64 sgk toán lớp 7 tập 1

Cho hàm số

Khẳng định nào sau đây là đúng:

a.

b.

c.

Bài làm:

Ta có:

Thay các giá trị của x ta được:

Vậy khẳng định a, b đúng, khẳng định c sai.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021