Giải Câu 5 Bài Câu hỏi ôn tập chương 3

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 120 - SGK Hình học 11

Hãy nhắc lại nội dung của định lí ba đường vuông góc

Bài làm:

Định lí ba đường vuông góc:

Cho đường thẳng nằm trong mặt phẳng \((P)\) và \(a\) là đường thẳng không thuộc \((P)\) đồng thời không vuông góc với \((P)\). Gọi \(a’ \) là hình chiếu của \(a\) trên \((P)\). Khi đó \(a\) vuông góc với khi và chỉ khi vuông góc với \(a’\).

Giải Câu 5 Bài Câu hỏi ôn tập chương 3

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021