Giải câu 5 bài : Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 90

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 90 sgk toán lớp 2

Xem lịch rồi cho biết:

Hôm nay là thứ mấy? Ngày bao nhiêu, của tháng nào ?

Bài làm:

Hướng dẫn:

Dựa vào lịch ở nhà, các con xem hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu, của tháng mấy.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021