Giải câu 53 bài Ôn tập chương 2 sgk Toán 7 tập 1 Trang 77

  • 1 Đánh giá

Câu 53: trang 77 sgk toán lớp 7 tập 1

Một vận động viên xe đạp đi được quãng đường 140km từ TP Hồ Chí Minh đến Vĩnh Long với vận tốc 35km/h. Hãy vẽ đồ thị của chuyển động trên trong hệ trục tọa độ Oxy ( với một đơn vị đo trên trục hoành biểu thị một giờ và một đơn vị trên trục tung biểu thị 20km).

Bài làm:

Ta có quãng đường chuyển động và thời gian chuyển động là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

Ta có công thức: S = v . t = 35 . t

Quãng đường S = 140km nên

Vậy vận động viên đi xe đạp trong 4 giờ được quãng đường 140km. Ta được điểm A ( 4; 140) thuộc đồ thị.

Ta có đồ thị sau:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021