Giải câu 6.10 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 2 Đánh giá

Câu 6.10: Trang 12 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Lớp 6A có số học sinh thích bóng bàn , $\frac{7}{10}$ số học sinh thích bóng đá và $\frac{1}{2}$ số học sinh thích bóng chuyền .Hỏi môn thể thao mào được các bạn học sinh lớp 6A yêu thích nhât ?

Bài làm:

Ta có BCNN ( 10,5,2) = 10

=$\frac{8}{10}$

=$\frac{5}{10}$

Vì 5<7<8 nên

  • 51 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021