Giải câu 8 trang 124 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 124 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Một người đứng trước ba cái gương (gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm), cách các gương một khoảng bằng nhau. Người đó nhìn thấy ảnh của mình ở ba gương có tính chất gì giống nhau, tính chất gì khác nhau?

Bài làm:

Gương phẳngGương cầu lồiGương cầu lõm
Giống nhauẢnh là ảnh ảo
Khác nhauChiều cao của ảnh so với vậtBằng vậtNhỏ hơn vậtLớn hơn vật
Khoảng cách từ ảnh tới gươngBằng khoảng cách từ vật tới gươngNhỏ hơn khoảng cách từ vật tới gươngLớn hơn khoảng cách từ vật tới gương

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021