Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Tiền Việt Nam Trang 70

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 3 tập 2, giải bài Giải VBT toán 3 tập 2 bài: Tiền Việt Nam Trang 70 toán 3 tập 2, để học tốt toán 3 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 70 vbt toán 3 tập 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Hướng dẫn giải:

  • 10000 + 20000 + 50000 = 80000
  • 10000 + 20000 + 10000 + 50000 = 90000
  • 20000 + 20000 + 50000 = 90000
  • 20000 + 500 + 200 + 100 = 20800

Bài tập 2: Trang 70 vbt toán 3 tập 2

Bác Toàn mua 2 vé xem xiếc, mỗi vé giá 20 000 đồng. Sau đó bác mua xăng hết 50 000 đồng.

a. Hỏi bác Toàn đã tiêu hết tất cả bao nhiêu tiền ?

b. Bác Toàn có 100 000 đồng. Hỏi sau khi mua vé xem xiếc và mua xăng, bác Toàn còn bao nhiêu tiền ?

Hướng dẫn giải:

a.

Bác Toàn đã tiêu hết tất cả số tiền là:

20000 x 2 + 50000= 90000 (đồng)

b.

Sau khi mua vé xem xiếc và mua xăng, bác Toàn còn số tiền là:

100000 – 90000 = 10000 (đồng)

Đáp số:

a) 90000 đồng

b) 10000 đồng

Bài tập 3: Trang 70 vbt toán 3 tập 2

Mỗi quyển vở giá 1500 đồng. Viết số tiền thích hợp vào ô trống :

Số quyển vở

1 quyển

2 quyển

3 quyển

4 quyển

Số tiền

1500 đồng

Hướng dẫn giải:

Số quyển vở

1 quyển

2 quyển

3 quyển

4 quyển

Số tiền

1500 đồng

3000 đồng

4500 đồng

6000 đồng

Bài tập 4: Trang 70 vbt toán 3 tập 2

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

Tổng số tiền

Số các tờ giấy bạc

10 000 đồng

20 000 đồng

50 000 đồng

80 000 đồng

1

1

1

30 000 đồng

60 000 đồng

90 000 đồng

100 000 đồng

Hướng dẫn giải:

Tổng số tiền

Số các tờ giấy bạc

10 000 đồng

20 000 đồng

50 000 đồng

80 000 đồng

1

1

1

30 000 đồng

1

1

0

60 000 đồng

1

0

1

90 000 đồng

0

2

1

100 000 đồng

1

2

1


  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021