Giới thiệu với bạn một cảnh vật nơi em ở.

  • 1 Đánh giá

Khởi động

Giới thiệu với bạn một cảnh vật nơi em ở.

Bài làm:

Khởi động

Giới thiệu với bạn một cảnh vật nơi em ở: đó là cánh đồng lúa vào mùa lúa chín. Nó trông như một thấm thảm khổng lồ vàng rực cả một vùng trời. Khi cơn gió nhẹ lướt qua, từng lớp từng lớp lúa nối tiếp nhau tạo nên những con sóng lăn tăn vô cùng đẹp.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021