Lời giải bài số 2 chuyên đề về xác định công thức của hợp chất vô cơ và hữu cơ

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Lời giải bài 2

Đề bài:

Hòa tan 6,96 gam Fe3O4vào dung dịch HNO3 dư thu được 0,224 lít NxOy (đktc). Khí NxOy có công thức là:

A. NO2

B. NO

C. N2O

D. N2O3

Lời giải chi tiết

Ta có 3Fe+8/3 → 3Fe+3 + 1e

0,09 0,03

xN+5 + (5 – 2y) e→ xN+2y/x

0,03

Suy ra nNxOy = (0,03.x)/(5 – 2y) = 0,01 mol

x,y là số nguyên => x = 1 ;y =1 => Công thức: NO

=>Đáp án B

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Một số chuyên đề ôn tập môn Hóa lớp 12