Những vấn đề ấy có ý nghĩa như thế nào với cuộc sống hiện nay?

  • 1 Đánh giá

b) Những vấn đề ấy có ý nghĩa như thế nào với cuộc sống hiện nay?

Bài làm:

Trong cuộc sống hiện nay, đây đều là những vấn đề nóng hỏi, bức thiết, ảnh hưởng đến đời sống và cần sựu quan tâm của toàn xã hội.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021