Phiếu bài tập tuần 24 toán 4 tập hai (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 24 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 24. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Cho một phân số:

a. Nếu thêm (hoặc bớt) cả tử số và mẫu số cùng một số tự nhiên thì tổng tử số và mẫu số không đổi

b. Nếu thêm (hoặc bớt) cả tử số và mẫu số cùng một số tự nhiên thì hiệu của mẫu số và tử số không đủ

c. Nếu thêm vào tử số đồng thời bớt ở mẫu số cùng một số tự nhiên thì tổng tử số và mẫu số không đổi

d. Nếu thêm vào tử số đồng thời bớt ở mẫu số cùng một số tự nhiên thì hiệu của mẫu số và tử số không đổi

2. Chọn câu trả lời đúng:

A. a = 1 B. a = 2

C. a = 3 D. a = 0

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

với m < n < 10

A. m = 6, n = 6

B. m = 4, n = 6

C. m = 9, n = 4

D. m = 3, n = 12

4. Đánh dấu x vào ô trống đặt cạnh đáp số đúng:

Cho phân số . Tìm số tự nhiên m, biết rằng khi bớt m ở tử và giữ nguyên mẫu số của phân số đã cho ta được phân số mới có giá trị bằng $\frac{5}{9}$

A. m = 48 B. m = 5

C. m = 3 D. m = 4

5. Điền dấu >; <; = thích hợp vào ô trống:

a.

b.

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Tìm :

a.

....................................

....................................

b.

....................................

....................................

2. Tính tổng sau bằng cách hợp lí:

A =

...................................................................

...................................................................

...................................................................

3. Một bể đang cạn hết nước. Nếu hai vòi cùng chảy thì sau 4 giờ đầy bể. Nếu riêng vòi thứ nhất chảy thì vòi sau 6 giờ đầy bể. Hỏi nếu riêng vòi thứ hai chảy thì sau mấy giờ thì đầy bể?

Bài giải:

...................................................................

...................................................................

...................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021