Phiếu bài tập tuần 28 toán 4 tập hai (Đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 28 toán 4, đề B. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 28. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ B

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Một hình chữ nhật có chiều rộng 7cm, chiều dài 15cm.

a. Tỉ số của chiều rộng và tổng chiều dài, chiều rộng là

b. Tỉ số của chiều dài và tổng chiều dài, chiều rộng là

c. Tỉ số của chiều rộng và nửa chu vi là

d. Tỉ số của chiều dài và chu vi là:

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 12 và chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị. Số đó là:

A. 39 B. 93 C. 26 D. 62

3. Đánh dấu x vào ô trống đặt cạnh cách tính và kết quả đúng:

Trung bình cộng của hai số là 35. Số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm hai số đó:

A. 35 : (2 + 3) x 2 = 14

35 - 14 = 21

B. 35 : (2 + 3) x 3 = 21

35 - 21 = 14

C. 35 : (3 - 2) x 2 = 70

70 - 35 = 35

D. 35 x 2 = 70; 70 : (2+ 3) x 2 = 28

70 - 28 = 42

4. Chọn câu trả lời đúng:

Cho một số tự nhiên có hàng đơn vị là 9. Nếu xóa chữ số 9 đó đi thì được số mới mà tổng số mới và số tự nhiên đó là 34362. Tìm số tự nhiên đó.

A. 31239 B. 3123

C. 31230 D. 32139

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Trong phong trào kế hoạch nhỏ, lớp 4A và lớp 4B góp được 50kg giấy vụn. Tìm số giấy vụn của mỗi lớp, biết rằng số giấy vụn của lớp 4A bằng $\frac{8}{11}$ số giấy vụn của lớp 4B.

Bài giải:

......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

2. Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu viết thêm chữ số 6 vào bên phải số đó ta được số mới mà tổng số mới và số phải tìm là 13591.

Bài giải:

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021