Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 21 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải toán cơ bản cơ bản và nâng cao lớp 3 học kì 2. Theo đó, mỗi tuần các bạn sẽ có hai bài luyện tập (1 + 2) để thực hành. Thông qua các bài luyện tập nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu củng cố, rèn luyện kiến thức và kĩ năng thực hành trong mỗi tuần học. Chúc các bạn học tốt với KhoaHoc.

1. Tính nhẩm rồi điền vào các ô trống trong sơ đồ "hình cây" (theo mẫu):

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 21 luyện tập 1

2. Đặt tính rồi tính, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 5391 và 3963

b) 5385 và 3756

c) 7265 và 4639

........................................................................................................

........................................................................................................

3. Tính giá trị biểu thức (theo mẫu):

a) 425 x 3 - 529

b) 645 : 5 + 6535

Mẫu: c) - 5743

=

= 2514

..................................................................

..................................................................

4. Nêu tên bài toán theo tóm tắt rồi giải:

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 21 luyện tập 1

Bài toán: .....................................................

Bài giải:

.............................................................

..............................................................

..............................................................

5. Cho hình chữ nhật ABCD (hình vẽ):

Toán lớp 3: Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 21 luyện tập 1

a) Hãy xác định trung điểm M, N, P, Q của các cạnh AB, BC, CD, DA và ghi tên các điểm vào hình vẽ.

b) Nối các trung điểm M, N, P, Q. Hỏi trong hình vẽ có mấy hình tam giác, mấy hình tứ giác?

Trả lời:

................................................................

................................................................

................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021