Toán tiếng Anh 5 bài: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,... chương 2|Dividing a decimal by 10, 100, 1000,...

  • 1 Đánh giá

Giải bài Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,... chương 2|Dividing a decimal by 10, 100, 1000,.... Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Calculate mentally:

Tính nhẩm:

a) 43,2 : 10

0,65:10

432,9: 100

13,96: 1000

b) 23,7 :10

2,07 : 10

2,23 : 100

999,8 : 1000

=> Xem hướng dẫn giải

2. Calculate mentally, them compare the results:

Tính nhẩm rồi so sánh kết quả:

a) 12,9 : 10 và 12,9 x 0,1;

b) 123,4 : 10 và 123,4 x 0,01;

c) 5,7 : 10 và 5,7 x 0,1;

d) 87,6 : 100 và 87,6 x 0,01.

=> Xem hướng dẫn giải

3. There are 537.25 tons of rice in the store. They took out of the rice. How many tons of rice are left in the store?

Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta đã lấy ra số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021