Toán tiếng Anh 5 bài: Luyện tập chung trang 106 chương 3 |Cumulative Practice

  • 1 Đánh giá

Giải bài Luyện tập chung trang 106 chương 3 |Cumulative Practice. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 106 - Toán tiếng Anh 5:

Given a triangle with an area of m2 and the height of m. Find its base.

Cho hình tam giác có diện tích m2và chiều cao m. Tính độ dài đáy của hình tam giác đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 106 - Toán tiếng Anh 5:

A rectanglular table cloth has a length of 2m and a width of 1.5m. In the middle of the cloth, a rhombus with two diagonals equal to the length and the width of the cloth is embroidered as decorative pattern. Find the areas of the rectangular cloth and the rhombus pettern.

Một chiếc khăn trải bàn hình chữ nhật có chiều dài 2m và chiều rộng 1,5m. Ở giữa khăn người ta thêu học tiết trang trí hình thoi có các đường chéo bằng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. Tính diện tích khăn trải bàn và diện tích hình thoi.

Giải bài tập 2 trang 106 sách toán tiếng anh 5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 106 - Toán tiếng Anh 5:

A rope connecting 2 wheels makes a pulley system shown in the figure. The diameter of the two wheels is 0.35m. The distance between the two wheels axises is 3.1m. Find the length if the rope.

Một sợi dây nối hai bánh xe ròng rọc (như hình vẽ). Đường kính của bánh xe có độ dài là 0,35m. Hai trục cách nhau 3,1m. Tính độ dài sợi dây.

Giải bài tập 3 trang 106 sách toán tiếng anh 5

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021