Toán tiếng Anh 5 bài: Nhân một số thập phân với một số thập phân chương 2| Multiplying a decimal by a decimal

  • 1 Đánh giá

Giải bài Nhân một số thập phân với một số thập phân chương 2| Multiplying a decimal by a decimal. Bài này nằm trong chương trình sách toán song ngữ: Anh - Việt lớp 5. Các con cùng học tập và theo dõi tại tech12h.com

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Calculate:

Đặt tính rồi tính:

a) 25,8 x 1,5

b) 16,25 x 6,7

c) 0,24 x 4,7

d) 7,826 x 4,5

=> Xem hướng dẫn giải

2.

a. Calculate and compare the results of a x b and b x a:

Tính rồi so sánh giá trị của a x b và của b x a:

b. Write the result without calculating:

4,34 x 3,6 = 15,624 9,04 x 16 = 144,64

3,6 x 4,34 = 16 x 9,04 =

=> Xem hướng dẫn giải

3. A rectangular garden is 15.62km long and 8.4km wide. Find the perimeter and the area of the garden:

Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62m và chiều rộng 8,4m. Tính chu vi và diện tích vườn cây đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021