Trắc nghiệm đại số 10: Ôn tập chương III

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đại số 10 bài: Ôn tập chương III. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu nhé!

Câu 1: Tập xác định của phương trình: là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Trong các cặp phương trình sau, cặp phương trình nào tương đương với nhau?

 • A. và $x- 2= 0$
 • B. và $ \left | x \right |- 2=1$
 • C. và $ x^{2}+3x+2= 0$
 • D. và $\frac{(x+2)(2x-1)}{\sqrt{x+1}}= 0$

Câu 3: Phương trình: Có nghiệm khi?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Phương trình: có tập nghiệm là?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: Hoành độ giao điểm của parabol : $y= x^{2} -2x+5$ và đường thẳng $d: x+y-6= 0$ là?

 • A. và $\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$
 • B. Không có
 • C. và $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$
 • D. và $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$

Câu 6: Biết phương trình có hai nghiệm $x_{1}, x_{2}$.

Tính ?

 • A.
 • B.
 • C. 3
 • D. một kết quả khác

Câu 7: Biết phương trình có hai nghiệm $x_{1}, x_{2}$.

Tính ?

 • A.
 • B. 7
 • C. 8
 • D.

Câu 8: Cho phương trình

Chỉ ra khẳng định sai trong các khẳng định sau?

 • A. Phương trình có nghiệm với mọi giá trị của ;
 • B. Khi thì phương trình có nghiệm kép
 • C. Phương trình luôn có một nghiệm
 • D. Khi thì phương trình có nghiệm kép

Câu 9: Cho phương trình .

Chỉ ra khẳng định sai trong các khẳng định sau?

 • A. $\left | x_{1}-x_{2} \right |= 4\sqrt{2}$
 • B. $\left | x_{1}-x_{2} \right |= 4$
 • C. $\left | x_{1}-x_{2} \right |= 2\sqrt{2}$
 • D. $x_{1}= x_{2}$

Câu 10: Hệ phương trình

có nghiệm là?

 • A. (3; -2)
 • B. (3; 2)
 • C. (-3; -2)
 • D. (-3; 2)

Câu 11: Giao điểm của hai đường thẳng

là?

 • A. (13; 7)
 • B. (13; -7)
 • C. (-13; 7)
 • D. (-13; -7)

Câu 12: Hệ phương trình

có nghiệm khi ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. với mọi giá trị của

Câu 13: Tìm cac giá trị thực của tham số để phương trình

vô nghiệm?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Với giá trị nào của thì phương trình

có hai nghiệm thỏa mãn:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Tìm tất cả các số thực để phương trình

có hai nghiệm phân biệt

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 16: Tìm điều kiện xác định của hệ phương trình

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 17: Cho hệ phương trình:

Từ hệ phương trình này ta thu được phương trình nào sau đây?

 • A.
 • B.
 • C. Một kết quả khác
 • D.

Câu 18: Với giá trị nào của thì hệ phương trình

có nghiệm thỏa mãn $x>y$?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 19: Hệ phương trình:

Có duy nhất một nghiệm khi?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Hệ phương trình

Có bao nhiêu cặp nghiệm mà $x \neq y$?

 • A. 4
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 3
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài: Ôn tập chương III - phương trình, hệ phương trình


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021