Trắc nghiệm Hình học 9 Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trên đường tròn (O) lấy ba cung liên tiếp AB=BC=CD sao cho số đo của chùng đều bằng .Gọi I là giao điểm của hai tia AB và DC,H là gia điểm của hai dây AC và BD.Khẳng định nào sau đây sai?

 • A.
 • B.
 • C. là tam giác cân
 • D.Chỉ có A sai

Câu 2: Với giả thiết ở bài 1.

 • A. là tam giác cân
 • B. là tam giác cân
 • C.IH là đường trung trực của dây BC
 • D.A,B,C đều đúng

Câu 3: Với giả thiết ở bài 1.Tứ giác ABCD là hình gì?

 • A.Hình thang
 • B.Hình thang cân
 • C.Hình thang vuông
 • D.A,B,C đều sai

Câu 4: Cho nữa đường tròn tâm O đường kính AB,C là điểm tùy ý trên nữa đường tròn.Tiếp tuyến của (O) tại A cắt tia BC tại D.Tia phân giác của góc BAC cắt dây BC tại M và cung BC tại N. là tam giác gì?

 • A.Tam giác vuông
 • B.Tam giác vuông cân
 • C.Tam giác cân
 • D.Tam giác đều

Câu 5: Với đề bài 4,gọi H là giao điểm của tia phân giác của góc ADM và dây AC.Xác định vị trí của H trong

 • A.H là trọng tâm
 • B.H là trực tâm
 • C.H là tâm đường tròn nội tiếp
 • D.H là tâm đường tròn ngoại tiếp

Câu 6: Trong đường tròn (O;R) cho dây AC =.Các tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B và C cắt nhau ở A.Tam giác ABC là:

 • A.Tam giác cân
 • B.Tam giác vuông
 • C.Tam giác vuông cân
 • D.Tâm giác đều

Câu 7: Cho đường tròn (O;R) các đường kính AB và CD vuông góc với nhau.Gọi I là trung điểm của OB. Tia CI cắt đường tròn ở E.EA cắt CD ở K.Độ dài DK là:

 • A.
 • B.
 • C.R
 • D.

Câu 8: Các đường phân giác AD, CE của các góc ở đáy của tam giác cân ABC cắt nhau ở I.Tâm O đường tròn ngoại tiếp tam giác IDC ở trên AC.Số đo góc bằng:

 • A.41
 • B.43
 • C.45
 • D.60

Câu 9: Cho tam giác đều ABC nội tiếp trog đường tròn tâm O;M là một điểm trên cung nhỏ AC (M khác A và C). Số đo cung AMB là:

 • A.45
 • B.60
 • C.65
 • D.75
 • E.90

Câu 10: Cho đường tròn tam O.A,B,C là ba điểm nằm trên đường tròn.Gọi H là trực tâm của .AH cắt (O) tại E,kẻ đường kính AOF.Nếu số đo góc CAF bằng $\alpha$ thì số đo góc BCE là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
 • E.

Câu 11: Cho tứ giác ABCD nội tiếp trong đường tròn. Kéo dài AB về phía B mội đoạn BE.Biết góc BAD =92.Số đo góc EBC là:

 • A.66
 • B.68
 • C.70
 • D.88
 • E.92

Câu 12: Cho nửa đường tròn tâm O đường kính BC=2R và một điểm A trên nữa đường tròn ấy sao cho AB=R.M là một điểm trên cung nhỏ AC,BM cắt AC tại I.Tia AB cắt tia CM tại D.Số đo góc ADI là :

 • A.45
 • B.60
 • C.65
 • D.75
 • E.Một kết quả khác
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn sgk Toán 9 tập 2 Trang 80 83


 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021