Trắc nghiệm hóa 10 chương V: Nhóm Halogen (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm hóa học 10 chương V: Nhóm Halogen (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Những nguyên tố halogen thuộc nhóm

 • A. IA

 • B. VA

 • C. VIA

 • D. VIIA

Câu 2: Tính khử của các halogenhidric HX được sắp xếp giảm dần theo thứ tự:

 • A. HF> HCl> HBr> HI
 • B. HI> HBr> HCl> HF
 • C. HCl> HBr> HI> HF
 • D. HBr> HCl> HI> HF

Câu 3: Hãy chỉ ra mệnh đề không đúng?

 • A. Trong tất cả các hợp chất, flo chỉ có số oxi hóa -1
 • B. Trong các hợp chất với hidro và kim loại, các halogen luôn thể hiện số oxi hóa -1
 • C. Trong tất cả các hợp chất, các halogen chỉ có số oxi hóa -1
 • D. Tính oxi hóa của các halogen giảm dần từ flo đến iot

Câu 4: Nguyên tố có độ âm điện lớn nhất là

 • A. clo
 • B. brom
 • C. flo
 • D. iot

Câu 5: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử các halogen có số electron độc thân là:

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 5
 • D. 7

Câu 6: Clo có tính chất vật lí nào sau đây?

 • A. Chất khí, màu vàng lục, mùi hắc, nặng gấp 2,5 lần không khí và tan được trong nước, clo là khí độc
 • B. Chất khí có mùi trứng thối
 • C. Chất khí độc, không tan trong nước
 • D. Là chất khí không màu, tan nhiều trong nước

Câu 7: Cho kim loại M tác dụng với Cl2 được muối X; cho kim lọai M tác dụng với dung dịch HCl được muối Y. Nếu cho dung dịch muối Y tác dụng với Cl2 cũng thu được muối X. Kim loại M có thể là

 • A. Mg
 • B. Zn
 • C. Al
 • D. Fe

Câu 8: Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch HCl, quỳ tím

 • A. hóa đỏ.
 • B. hóa xanh.
 • C. không đổi màu.
 • D. mất màu.

Câu 9: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế khí hidro clorua bằng cách

 • A. Cho NaCl tinh thể tác dụng với H2SO4 đặc, đun nóng.
 • B. Cho NaCl tinh thể tác dụng với HNO3 đăc, đun nóng.
 • C. Cho NaCl tinh thể tác dụng với H2SO4 loãng, đun nóng.
 • D. Cho NaCl tinh thể tác dụng với HNO3 loãng, đun nóng.

Câu 10: Phản ứng giữa Cl và H có thể xảy ra ở điều kiện:

 • A. Có khí HCl làm xúc tác
 • B. Ánh sáng khuếch tán
 • C. Nhiệt độ thường và bóng tối
 • D. Nhiệt độ tuyệt đối 273K

Câu 11: Trong phòng thí nghiệm, nước Gia-ven được điều chế bằng cách

 • A. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.
 • B. điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn.
 • C. cho khí clo tác dụng với dung dịch NaOH.
 • D. cho khí flo tác dụng cới dung dịch NaOH.

Câu 12: Nước GIa-ven và clorua vôi thường được dùng để:

 • A. sản xuất clo trong công nghiệp
 • B. tẩy trắng sơi, vải , giấy và tẩy uế
 • C. sản xuất HCl trong phòng thí nghiệm
 • D. sản xuất phân bón hóa học

Câu 13: Phát biểu nào sau đây sai?

 • A. Nước Gia-ven là dung dịch hỗn hợp muối NaCl và NaClO.
 • B. Clorua vôi là chất bột màu trắng, xốp, có tính oxi hóa mạnh.
 • C. Nước Gia-ven dung để tẩy trắng vải, sợi và tẩy uế chuồng trại chăn nuôi, nhà vệ sinh.
 • D. Clorua vôi là muối tạo bởi một kim loại liên kết với một loại gốc axit.

Câu 14: Dãy các đơn chất halogen nào sau đây được xếp theo thứ tự tính oxi hóa tăng dần?

 • A. F2, Cl2, Br2, I2
 • B. Cl2, Br2, I2, F2
 • C. Cl2, F2, Br2, I2
 • D. I2, Br2, Cl2, F2

Câu 15: Dãy kim loại nào sau đây gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl?

 • A. Cu, Al, Fe
 • B. Zn, Ag, Fe
 • C. Mg, Al, Zn
 • D. Al, Fe, Ag

Câu 16: Cho dãy các axit của clo: HClO, HClO, HClO$_{4}$, HClO$_{3}$. Thứ tự tính oxi hóa tăng dần là:

 • A. HClO, HClO, HClO$_{4}$, HClO$_{3}$
 • B. HClO, HClO, HClO$_{3}$, HClO$_{4}$
 • C. HClO, HClO, HClO$_{3}$, HClO$_{4}$
 • D. HClO, HClO$_{3}$, HClO$_{2}$, HClO

Câu 17: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Cl2 từ MnO2 và dung dịch HCl:

Phát biểu nào sau đây là sai?

 • A. Có thể thay MnO2 bằng KMnO4
 • B. Bông tẩm dung dịch NaOH ngăn không cho khí Cl2 thoát ra.
 • C. Có thể thay dung dịch NaOH bằng dung dịch Ca(OH)2.
 • D. Có thể thay dung dịch NaCl bằng dung dịch KOH.

Câu 18: Cho vào cốc thủy tinh vài thìa nhỏ tinh thể iot, miệng cốc được đậy bằng mặt kính đồng hồ. Đun nóng cốc trên ngọn lửa đèn cồn. Hiện tượng quan sát được là

 • A. iot chuyển dần thành hơi màu tím.
 • B. iot chuyển dần thành hơi màu vàng.
 • C. iot chuển dần thành chất lỏng màu tím.
 • D. iot chuển dần thành chất lỏng màu vàng.

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

 • A. Brom phản ứng với hidro ở nhiệt độ thường
 • B. Brom và iot phản ứng trực tiếp với nhiều kim loại
 • C. Brom và iot là những chất oxi hóa mạnh nhưng kém clo
 • D. Iot phản ứng với hidro ở nhiệt độ cao

Câu 20: Hòa tan V lít khí HCl (đktc) vào 185,4 gam dung dịch HCl 10% thu được dung dịch HCl 16,57%. Giá trị của V là:

 • A. 4,48
 • B. 8,96
 • C. 2,24
 • D. 6,72
Xem đáp án
 • 30 lượt xem