Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 8 bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nhật chuyển sang giai đoạn Đế quốc chủ nghĩa vào thời gian

 • A. Cuối thế kỉ XVIII
 • B. Đầu thế kỉ XVIII
 • C. Cuối thế kỉ XIX
 • D. Đầu thế kỉ XIX

Câu 2: Thế kỉ XX, Nhật Bản đã xâm lấn thuộc địa mấy nước Châu Á

 • A. Hai nước
 • B. Ba nước
 • C. Bốn nước
 • D. Năm nước

Câu 3: Trong thời gian từ năm 1914 – 1919 sản lượng công nghiệp của Nhật Bản tăng mấy lần?

 • A. 5 lần
 • B. 7 lần
 • C. 3 lần
 • D. 2 lần

Câu 4: Cuộc “ bạo động lúa gạo” diễn ra vào thời gian nào?

 • A. 1914
 • B. 1919
 • C. 1922
 • D. 1918

Câu 5: Cuộc Duy tân Minh Trị tiến hành trên các lĩnh vực

 • A. Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, quân sự,...
 • B. Thống nhất tiền tệ
 • C. Xây dựng cơ sở hạ tầng
 • D. Văn hóa, giáo dục và quân sự

Câu 6: Sự kiện chấm dứt sự phục hồi của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

 • A. Cuộc bạo động lúa gạo
 • B. Khủng hoảng tài chính 1927
 • C. Đảng cộng sản Nhật thành lập
 • D. Trận động đất ở Tô-ky-ô năm 1923

Câu 7: Mục tiêu đầu tiên trong kế hoạch xâm lược và thống trị thế giới Ta-na-ca là?

 • A. Trung Quốc
 • B. Châu Á
 • C. Đông Á
 • D. Đông Nam Á

Câu 8: Vì sao Nhật thoát khỏi sự xâm lược của tư bản phương Tây?

 • A. Vì Nhật có chính sách ngoại giao tốt
 • B. Vì Nhật có nền kinh tế phát triển
 • C. Vì Nhật tiến hành cải cách tiến bộ
 • D. Vì chính quyền phong kiến Nhật mạnh

Câu 9: Trước khi chịu khủng hoảng kinh tế 1929-1933, Nhật Bản đã rơi vào khủng hoảng gì?

 • A. Khủng hoảng trong sản xuất công nghiệp
 • B. Khủng hoảng tài chính
 • C. Khủng hoảng trong sản xuất nông nghiệp
 • D. Khủng hoảng về ngoại thương

Câu 10: Cuộc đấu tranh chống phát xít ở Nhật Bản có tác dụng như thế nào?

 • A. Ngăn cản được chiến tranh
 • B. Làm chậm quá trình phát xít hóa
 • C. Ngăn cản quá trình phát xít hóa
 • D. Lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Câu 11: Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào đối với kinh tế Nhật Bản?

 • A. Kìm hãm sự phát triển kinh tế Nhật Bản
 • B. Biến Nhật Bản thành bãi chiến trường
 • C. Kinh tế Nhật Bản vẫn ổn định trước chiến tranh
 • D. Thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ.

Câu 12: Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản trong 5 năm (1914-1919) như thế nào?

 • A. Không thay đổi
 • B. Tăng 5 lần
 • C. Tăng 15 lần
 • D. Giảm 5 lần

Câu 13: Khó khăn lớn nhất của Nhật Bản trong thời kì khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 là gì?

 • A. Thiếu nhan công để sản xuất
 • B. Thiếu nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa
 • C. Sự cạnh tranh quyết liệt của Mỹ và Tây Âu.
 • D. Thiếu nguồn vốn để đầu tư và sản xuất.

Câu 14: Vì sao Nhật bản tiến hành xâm lượng, bành trướng ra bên ngoài?

 • A. Nhật chưa có thuộc địa.
 • B. Nhật tham vọng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình.
 • C. Nhật thiếu nguyên liệu, nhiên liệu, thiếu thị trường.
 • D. Nhật muốn làm bá chủ thế giới.

Câu 15: Quá trình phát xít hóa ở Nhật Bản diễn ra trong khoảng thời gian nào?

 • A. Thập niên 20 của thế kỉ XX
 • B. Thập niên 30 của thế kỉ XX
 • C. Thập niên 40 của thế kỉ XX
 • D. Thập niên 50 của thế kỉ XX

Câu 16: Đảng Cộng sản Nhật Bản thành lập vào thời gian nào?

 • A. 7/1922
 • B. 7/1921
 • C. 8/1922
 • D. 6/1922
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh (1918 – 1939)


 • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021