Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 8 bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong tiến trình Chiến tranh thế giới thứ hai, chiến thắng nào của quân Đồng minh tạo nên bước ngoặt làm xoay chuyển tình thế chiến tranh?

 • A. Chiến thắng Xta-lin-grát (2-2-1943).
 • B. Chiến thắng Liên quân Anh, Mĩ đổ bộ vào Bắc Pháp (6-6-1944).
 • C. Chiến thắng của Hồng quân Liên xô trong chiến dịch công phá Béc- lin (9-5-1945)
 • D. Mĩ ném bom nguyên tử vào Nhật Bản (ngày 6 và 9-8-1945)

Câu 2: Chiến dịch nào của Liên Xô đã đánh tan đạo quân trung tâm mạnh nhất của Đức?

 • A Chiến dịch giải phóng Xta-lin-grát.
 • B. Chiến dịch giải phóng Bê-lô-rút-xi-a.
 • C. Chiến dịch giải phóng Lát-vi-a.
 • D. Chiến dịch giải phóng Mat-xcơ-va.

Câu 3: Khối Phát xít gồm những nước nào?

 • A. Đức , I-ta-li-a, Nhật Bản
 • B. Đức, I-ta-li-a, Pháp
 • C. Nhật Bản, Anh, Pháp
 • D. Đức, Nhật Bản, Anh

Câu 4: Chiến tranh thế giới thứ hai được mở đầu bằng sự kiện nào?

 • A. Quân Đức chiếm Tiệp Khắc.
 • B. Sát nhập Áo vào Đức
 • C. Quân Đức tấn công Ba Lan
 • D. Anh tuyên chiến với Đức.

Câu 5: Từ ngày 6-6-1944, quân đội Đức Quốc xã phải chiến đấu cùng một lúc trên hai mặt trận, đó là:

 • A. Phía tây chống Liên Xô, phía đông chống Anh - Mĩ.
 • B. Phía đông chống Liên Xô, phía tây chống Anh - Pháp
 • C. Phía đông chống các nước Đông Âu và Tây chống các nước Anh - Pháp - Mĩ.
 • D. Phía đông chống Liên Xô, phía tây chống Anh - Mĩ.

Câu 6: Trận phản công tại Xta-lin-grát (Liên Xô) diễn ra trong khoảng thời gian nào?

 • A. Từ ngày 19 -11 - 1942 đến ngày 02 - 02- 1943
 • B. Từ ngày 11-9 – 1942 đến ngày 02 - 02 - 1943
 • C. Từ ngày 11 - 6 - 1941 đến ngày 19-01 - 1942
 • D. Từ ngày 20 - 9 - 1942 đến ngày 20 - 02 – 1943

Câu 7: Toàn bộ lãnh thổ Liên Xô được giải phóng vào thời gian nào?

 • A. 1944
 • B. Cuối năm 1944
 • C. Cuối năm 1943
 • D. Năm 1945

Câu 8: Tháng 1/1942, mặt trận Đồng minh thành lập nhằm mục đích gì?

 • A. Chống lại sự tấn công của phát xít Đức ở châu Âu.
 • B. Trả thù sự tấn công của Nhật vào hạm đội Mỹ.
 • C. Đoàn kết và tập hợp các lực lượng trên thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
 • D. Liên kết giữa khối phát xít và khối các nước đế quốc để chống Liên Xô.

Câu 9: Tại sao trong thời gian đầu quân Đức tiến sâu được vào lãnh thổ Liên Xô?

 • A. Không tuyên bố Đức tấn công bất ngờ.
 • B. Đức chiếm ưu thế về quân sự.
 • C. Đức được sự hậu thuẫn của I-ta-li-a.
 • D. A -B đúng.

Câu 10: Tháng 9-1940 quân đội I-ta-li-a tấn công nước nào?

 • A. An-giê-ri.
 • B. Ai cập.
 • C. Tuy-ni-di.
 • D. Nam Phi.

Câu 11: Ở châu Á năm 1940 Nhật Bản đã chiếm được vùng nào?

 • A. Đông Nam Á.
 • B. Ba nước Đông Dương,
 • C. Tây Á.
 • D. Trung Á.

Câu 12: Đâu không phải là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai 1939 - 1945?

 • A. Đức muốn làm bá chủ Châu Âu và thống trị thế giới.
 • B. Sự xuất hiện chủ nghĩa Phát xít.
 • C. Chính sách thỏa hiệp, nhượng bộ phát xít của các nước ( Anh, Pháp, Mỹ).
 • D. Do hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929 – 1933).

Câu 13: Hạm đội của nước nào bị thiệt hại nặng nề nhất ở trận Trân Châu Cảng?

 • A. Hạm đội Anh.
 • B. Hạm đội Pháp.
 • C. Hạm đội Nhật.
 • D. Hạm đội Mĩ.

Câu 14: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hau là gì?

 • A. Mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước đế quốc theo hệ thống Véc-xai Oa-sinh-tơn.
 • B. Do chính sách thỏa hiệp nhượng bộ của các nước Anh, Pháp, Mỹ.
 • C. Do hậu quả của Hiệp ước Xô-Đức không xâm phạm lẫn nhau.
 • D. Do hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929 – 1933)

Câu 15: Trận Trân Châu Cảng (12 - 1941) mở đầu cuộc chiến tranh Thái Bình Dương giữa các nước nào?

 • A. Nhật Bản với Mĩ.
 • B. Nhật Bản với Pháp.
 • C. Nhật Bản với Anh.
 • D. Nhật Bản với Mĩ - Anh - Pháp.

Câu 16: Vai trò của Liên Xô, Mỹ, Anh trong chiến tranh thế giới thứ hai trong giai đoạn 1944 – 1945 là gì?

 • A. Lực lượng nòng cốt và quan trọng nhất trong việc đánh bại Nhật Bản.
 • B. Hậu phương vững chắc đánh bại chủ nghĩa phát xít Nhật bản.
 • C. Lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định tiêu diệt Nhật Bản.
 • D. Giữ vai trò quyết định trực tiếp trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức.

Câu 17: Nhật bản tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng vào thời gian nào?

 • A. Ngày 22 tháng 6 năm 1941.
 • B. Ngày 7 tháng 12 năm 1941.
 • C. Ngày 1 tháng 9 năm 1939.
 • D. Ngày 1 tháng 1 năm 1943.

Câu 18: Nhận định nào Đúng nhất về Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939 – 1945 ) đối với Lịch sử nhân loại trong thế kỉ XX?

 • A. Cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa, gây thiệt hại to lớn về người và của.
 • B. Cuộc chiến tranh lớn nhất, kéo dài nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất.
 • C. Gây nhiều đau khổ, mất mát cho nhân loại và thiệt hại lớn nhất về vật chất.
 • D. Chiến tranh chứng tỏ các nước không thể điều hòa và giải quyết các mâu thuẫn.

Câu 19: Giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ hai ưu thế thuộc về phe nào?

 • A. Ưu thế thuộc về phe Anh, Pháp, Mĩ.
 • B. Ưu thế thuộc về phía Liên xô.
 • C. Ưu thế thuộc về phe xít Đức, I-ta-li-a, Nhật.
 • D. Cả hai bên ở thế cầm cự.

Câu 20: Khi Đức đánh Ba Lan, nước nào tuyên chiến với Đức?

 • A. Anh và Pháp tuyên chiến với Đức.
 • B. Anh, Pháp và Mĩ tuyên chiến với Đức.
 • C. Liên Xô, Anh, Pháp và Mĩ tuyên chiến với Đức.
 • D Anh, Pháp, Ba Lan, Mĩ tuyên chiến với Đức.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)


 • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021