Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á Địa lí 8 trang 16

  • 1 Đánh giá

Châu Á là một trong những nơi có người cổ sinh sống và là cái nôi của nhiều nền văn minh lâu đời trên Trái đất. Ngoài ra, Châu Á còn được biết đến với những đặc điểm của dân cư nơi đây. Vậy đó là đặc điểm gì, KhoaHoc mời các bạn đến với bài "đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á” ngay dưới đây.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Một châu lục đông dân nhất thế giới

- Dân số Châu Á đông, chiếm gần 61% dân số cả thế giới.

- Ngày nay, nhờ thực hiện tốt chính sách dân số cùng với quá trình đô thị hóa nên tỉ lệ gia tăng dân số đã giảm.

2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc.

- Dân cư Châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc Môn – gô – lô – it, Ơ – rô – pê – ô – it và số ít Ô – xtra- lô – it.

- Có sự hoà huyết giữa các chủng tộc và các dân tộc trong mỗi quốc gia.

3. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn

- Châu Á là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn: Phật giáo, Hồi giáo, Ki tô giáo và Hồi giáo.

- Các tôn giáo khuyên răn tín đồ sống lương thiện, không làm điều ác.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Dựa vào bảng 5.1 em hãy nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Châu Á so với các châu lục khác và so với thế giới?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Quan sát hình 5.1, em hãy cho biết dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào? Mỗi chủng tộc sống chủ yếu ở những khu vực nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Dựa vào kiến thức đã học, em hãy so sánh thành phần chủng tộc của Châu Á và Châu Âu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Dựa vào hình 5.2 và hiểu biết của bản thân, em hãy giới thiệu về một số nơi hành lễ của một số tôn giáo?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Dựa vào bảng 5.1, em hãy so sánh số dân, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên trong 50 năm qua của châu Á với châu Âu, châu Phi và thế giới.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Vẽ biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á theo số liệu dưới đây:

Năm

1800

1900

1950

1970

1990

2002

Số dân (Triệu người)

600

880

1402

2100

3110

3766

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trình bày địa điểm và thời điểm ra đời của bốn tôn giáo lớn ở châu Á?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 8 bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lý 8