Cách giải bài dạng: Gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần Toán lớp 3

  • 1 Đánh giá

Làm thế nào để giải dạng bàì toán lớp 3 gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần? Dưới đây KhoaHoc sẽ hướng dẫn các con phương pháp giải bài, các con chú ý cách làm như sau nhé

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Phương pháp giải
  • Bài tập vận dụng

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Cách giải:

  • Bước 1: Đọc và phân tích đề bài
  • Bước 2: Thực hiện các phép tính:

- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần phải giảm.

  • Bước 3: Kết luận đáp số

Ví dụ 1: Hiện tại Linh đang gấp được 124 ngôi sao, Lan gấp được số sao gấp 3 lần số sao mà Linh đang có. Hỏi Lan gấp được bao nhiêu ngôi sao?

Giải:

Lan gấp được số ngôi sao là:

124 x 3 = 372 (ngôi sao)

Đáp án: 372 ngôi sao

Ví dụ 2: Mẹ có 20 quả táo, sau khi đem cho thì số táo giảm đi 5 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả táo?

Giải:

Mẹ còn lại số quả táo là:

20 : 5 = 4 (quả táo)

Đáp số: 4 quả táo

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất có 26 lít dầu, thùng thứ hai có số dầu gấp 3 lần số dầu của thùng thứ nhất. Hỏi hai thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài 2: Bình có 42 viên bi, Dũng có một số viên bi, Bình cho Dũng 6 viên bi thì tổng số bi của Dũng gấp 2 lần số bi còn lại của Bình. Hỏi lúc đầu Dũng có bao nhiêu viên bi?

Bài 3: Có hai hộp kẹo, hộp thứ nhất có 12 viên kẹo, hộp thứ hai có số kẹo gấp 3 lần số kẹo của hộp thứ nhất. Hỏi phải chuyển từ hộp thứ hai sang hộp thứ nhất bao nhiêu viên để hai hộp có số kẹo bằng nhau?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Ngày thứ nhất nhà máy sản xuất được 248 đôi giầy, ngày thứ hai sản xuất giảm đi 4 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai sản xuất ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu đôi giày?

Bài 5: Một đội công nhân A một ngày phải làm được 400m đường. Nếu giảm đi 5m đường thì số mét đường phải làm của đội công nhân B giảm đi 5 lần so với đội công nhân A. Hỏi đội công nhân B phải làm bao nhiêu mét đường?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 77 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021