Điền số thích hợp vào chỗ trống

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a, của 30 phút là ....

b, của 42l là .....

c, của 36m là .....

d, của 16kg là .....

Bài làm:

Bài 1:

a, của 30 phút là 6 phút

b, của 42l là 7l

c, của 36m là 9m

d, của 16kg là 8kg

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021