Cách giải bài dạng: Rút về đơn vị Toán lớp 3

  • 1 Đánh giá

Dạng toán rút về đơn vị là một bài toán khó, thường gặp trong toán lớp 3. Để giải bài toán dạng này phải làm như thế nào? Dưới đây KhoaHoc sẽ hướng dẫn các con phương pháp giải bài, các con chú ý cách làm như sau nhé

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Phương pháp giải
  • Bài tập vận dụng

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Cách làm:

  • Bước 1: Tóm tắt đề bài
  • Bước 2: Viết lời giải, thực hiện phép tính thích hợp:

Tìm giá trị của mỗi đơn vị.

Tìm giá trị theo yêu cầu bài toán hỏi.

  • Bước 3: Kết luận đáp số

Ví dụ: Bạn An đếm số bút chì đựng trong hộp. Nếu đếm theo chục thì được 6 chục bút chì. Hỏi nếu đếm theo tá thì được bao nhiêu tá bút chì?

Giải:

Tóm tắt: Số bút: 6 chục.

Số bút: ? tá.

Theo bài ra: 6 chục bút = 6 x 10 = 60 bút.

Vậy số bút có trong hộp là: 60 (bút).

Số tá bút chì có trong hộp là:

60 : 12 = 5 (tá bút)

Đáp số: 5 tá bút.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Có 8 bao gạo cân nặng tất cả 448kg. Hỏi 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2: Lúc đầu có 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó có thêm 3 xe nữa chở đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường được chở vào kho? (Biết các bao tải chở số bao đường bằng nhau)

Bài 3: Dũng có 72 viên bi bao gồm bi xanh và bi đỏ. Dũng chia ra thành các hộp bằng nhau, Dũng chia được 5 hộp bi xanh và 4 hộp bi đỏ. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi xanh, bao nhiêu viên bi đỏ?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Một cửa hàng có một số thùng dầu như nhau chứa tổng cộng 72 lít, người ta thêm vào số dầu đó 3 thùng thì số dầu có tất cả là 99 lít. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu thùng dầu?

Bài 5: Một người mua 126 kg đường dự định chia thành 9 bao nhưng sau đó mỗi bao lại chứa ít hơn dự định 8kg. Hỏi 126kg đường được chia thành mấy bao?

Bài 6: Có 9 hộp kẹo như nhau chứa tổng cộng 144 viên kẹo, người ta chia cho các em thiếu nhi, mỗi em 4 viên thì hết 8 hộp. Hỏi có bao nhiêu em thiếu nhi được chia kẹo?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021