Cách giải bài dạng về ý nghĩa phép nhân và phép chia Toán lớp 3

  • 1 Đánh giá

Để giải các bài toán về ý nghĩa phép nhân và phép chia phải làm như thế nào? Dưới đây KhoaHoc sẽ hướng dẫn các con phương pháp giải bài, các con chú ý cách làm như sau nhé.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Phương pháp giải
  • Bài tập vận dụng

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Các bước giải bài toán:

  • Bước 1: Tóm tắt đề bài
  • Bước 2: Viết lời giải, thực hiện các phép tính thích hợp.
  • Bước 3: Kết luận đáp số

Ví dụ: Có 5 thùng kẹo, mỗi thùng có 6 hộp kẹo, mỗi hộp có 32 viên kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Giải: 5 thùng có tất cả số hộp kẹo là:

5 x 6 = 30 (hộp kẹo)

Có tất cả số viên kẹo là:

30 x 32 = 960 (viên kẹo)

Đáp số: 960 viên kẹo

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Có 5 thùng kẹo như nhau chứa tổng cộng 720 viên kẹo, mỗi thùng kẹo có 6 gói. Hỏi mỗi gói có bao nhiêu viên kẹo?

Bài 2: Có 8 bạn nhỏ đi mua bi, mỗi bạn mua 5 bi xanh và 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn mua tất cả bao nhiêu viên bi?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Hai ngăn sách có tổng cộng 84 quyển sách. Nếu lấy 4 quyển của ngăn sách thứ nhất chuyển sang ngăn thứ hai thì số quyển sách ở hai ngăn bằng nhau. Hỏi thực sự mỗi ngăn có bao nhiêu quyễn sách?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Có một đơn vị bộ đội, khi tập hợp nếu xếp mỗi hàng 64 người thì xếp được 10 hàng. Hỏi muốn xếp thành 8 hàng thì mỗi hàng có bao nhiêu người?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 368 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021