D. Writing Unit 1: Friendship

  • 1 Đánh giá

Phần Writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề của Unit 1: Friendship (Tình bạn). Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách bài tập giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

Exercise 1. Rearrange the following in their correct order and then rewrite the passage in full form. (Sắp xếp lại theo thứu tự đúng và viết lại ở dạng đầy đủ.)

a. The differences between Kathy and I are significant. Kathy is an artist who loves to take photographs and draws pictures of the interesting things she sees. I am a sales representative for a pharmaceutical company, and I spend most of my time talking to doctors. Kathy is a very organised person, but I’m very impulsive. She’s very quiet, but I’m very talkative.

b. Still Kathy and I both love exploring new places. We discovered this shortly after we met several years ago. One day we were talking about vacations, and we found we had both travelled to many of the same places. Right then, we made a plan to visit a nearby historical city the following weekend.

c. Although our personalities are quite different, Kathy and I have become close over the years, and we now have a very special friendship. Every time we meet, we’re always full of news, and it’s always a pleasure. I think the main reason for this is that we respect and enjoy each other’s personality and interest.

d. My best friend, Kathy and I are different in many ways, but we have one important thing in common. Whenever I have the urge to go somewhere new, I can always count on Kathy to go with me. Our friendship shows that people who are very different can still be good friends.

Hướng dẫn giải:

  1. D
  2. A
  3. B
  4. C

Đoạn văn dạng đầy đủ:

My best friend, Kathy and I are different in many ways, but we have one important thing in common. Whenever I have the urge to go somewhere new, I can always count on Kathy to go with me. Our friendship shows that people who are very different can still be good friends.

The differences between Kathy and I are significant. Kathy is an artist who loves to take photographs and draws pictures of the interesting things she sees. I am a sales representative for a pharmaceutical company, and I spend most of my time talking to doctors. Kathy is a very organised person, but I’m very impulsive. She’s very quiet, but I’m very talkative.

Still Kathy and I both love exploring new places. We discovered this shortly after we met several years ago. One day we were talking about vacations, and we found we had both travelled to many of the same places. Right then, we made a plan to visit a nearby historical city the following weekend.

Although our personalities are quite different, Kathy and I have become close over the years, and we now have a very special friendship. Every time we meet, we’re always full of news, and it’s always a pleasure. I think the main reason for this is that we respect and enjoy each other’s personality and interest.

Dịch đoạn văn:

Người bạn thân nhất của tôi, Kathy và tôi xét về nhiều khía cạnh thì khá khác nhau, nhưng chúng tôi có một điểm chung. Bất cứ khi nào tôi có yêu cầu đi đâu đó mới, tôi luôn có thể tin vào Kathy để đi cùng tôi. Tình bạn của chúng tôi cho thấy những người rất khác nhau vẫn có thể là bạn tốt.

Sự khác biệt giữa Kathy và tôi khá đáng kể. Kathy là một nghệ sĩ thích chụp ảnh và vẽ những bức tranh về những điều thú vị mà cô ấy nhìn thấy. Tôi là đại diện bán hàng cho một công ty dược phẩm, và tôi dành hầu hết thời gian để nói chuyện với bác sĩ. Kathy là một người rất có tổ chức, nhưng tôi rất bốc đồng. Cô ấy rất yên tĩnh, nhưng tôi lại nói nhiều.

Cả Kathy và tôi đều thích khám phá những địa điểm mới. Chúng tôi phát hiện ra điều này ngay sau khi chúng tôi gặp nhau vài năm trước. Một hôm chúng tôi đang nói chuyện về kỳ nghỉ, và chúng tôi thấy rằng chúng tôi đã đi đến nhiều địa điểm tương tự. Ngay sau đó, chúng tôi đã lên kế hoạch thăm thành phố lịch sử gần vào cuối tuần sau đó.

Mặc dù tính cách của chúng tôi khá khác nhau, Kathy và tôi đã trở nên thân thiết hơn trong những năm qua, và giờ đây chúng tôi có một tình bạn rất đặc biệt. Mỗi khi chúng tôi gặp nhau, chúng tôi luôn có nhiều tin tức, và nó luôn là niềm vui. Tôi nghĩ rằng lý do chính cho điều này là chúng tôi tôn trọng và tôn trọng cá tính và sở thích của nhau.

Exercise 2. Write on this topic: “What, in your opinion, are the best qualities for true friendship? ” (150 words) (Viết bài với chủ đề: " Những điều gì là cần nhất cho 1 tình bạn đích thực?" ( 150 từ))

Bài làm:

A friend plays a very important role in everyone’s life. In fact, it's impossible to live without friends. In my opinion, there are three basic qualities that lay the firm foundation for friendship. Firstly, mutual help. A good friend is always ready to give us a hand in any situations. A friend in need is a friend indeed. We shouldn't be too deliberate in helping. Secondly, mutual trust. Friends must feel safe when telling each other the most secrets. Obviously, liars and talkative people can never have good friends. Thirdly, talking about true friendship, I can't help mentioning the faithfulness and sharing. A true friend is the one who will cheer to our happiness and share our sorrows in adversity. In short, the value of friendship is that gives us a source of happiness and comforts our sufferings and a true friendship will be forever although we are rich or poor.

Dịch bài:

Bạn bè đóng vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của mỗi người. Trên thực tế, chúng ta không thể sống mà không có bạn bè. Theo tôi, có 3 điều cơ bản để tạo ra một tình bạn. Đầu tiên là giúp đỡ lẫn nhau. Một người bạn tốt luôn sẵn sàng giúp bạn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bạn trong lúc khó khăn hoạn nạn mới thật là bạn. Chúng ta không nên quá tính toán khi giúp đỡ nhau. Thứ hai, tin tưởng lẫn nhau. Bạn bè phải cảm thấy an toàn khi kể cho nhau nghe những bí mật thầm kín nhất. Hiển nhiên những kẻ nói dối và những người hay kê lể không bao giờ có thể có những người bạn tốt. Thứ ba, khi nói về tình bạn đích thực, tôi không thể không đề cập đến sự thành thật và chia sẻ. Một người bạn đúng nghĩa là người sẽ chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của bạn. Tóm lại, giá trị của tình bạn là cho chúng ta niềm hạnh phúc, xoa dịu nỗi đau và một tình bạn đích thực sẽ kéo dài mãi ngay cả khi chúng ta giàu hay nghèo khó.

=> Trắc nghiệm tiếng anh 11 unit 1: Friendship (P2)


  • 75 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021