Giải bài : Ôn tập về đo lường

  • 1 Đánh giá

Nhằm mục đích ôn tập và củng cố kiến thức về cách đo khối lượng của một vật hay tính thời gian như ngày , tháng,... KhoaHoc chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 86 sgk toán lớp 2

a) Con vịt cân nặng mấy ki-lô-gam?

b) Gói đường cân nặng mấy ki-lô-gam?

c) Lan cân nặng mấy ki-lô-gam?

Giải bài : Ôn tập về đo lường

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 86 sgk toán lớp 2

a) Con vịt cân nặng mấy ki-lô-gam?

b) Gói đường cân nặng mấy ki-lô-gam?

c) Lan cân nặng mấy ki-lô-gam?

Giải bài : Ôn tập về đo lường

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 86 sgk toán lớp 2

Giải bài : Ôn tập về đo lường

a) Tháng 10 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Đó là các ngày nào?

b) Tháng 11 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Có mấy ngày thứ năm?

c) Tháng 12 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Có mấy ngày thứ bảy? Em được nghỉ các ngày chủ nhật và các ngày thứ bảy, như vậy trong tháng 12 em được nghỉ bao nhiêu ngày?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 86 sgk toán lớp 2

Xem tờ lịch ở bài 2 rồi cho biết:

a) Ngày 1 tháng 10 là ngày thứ mấy?

Ngày 10 tháng 10 là ngày thứ mấy?

b) Ngày 20 tháng 11 là ngày thứ mấy?

Ngày 30 tháng 11 là ngày thứ mấy?

c) Ngày 19 tháng 12 là ngày thứ mấy?

Ngày 30 tháng 12 là ngày thứ mấy?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 86 sgk toán lớp 2

a) Các bạn chào cờ lúc mấy giờ ?

Giải bài : Ôn tập về đo lường

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021