Giải câu 2 bài : Ôn tập về đo lường

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 86 sgk toán lớp 2

Giải bài : Ôn tập về đo lường

a) Tháng 10 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Đó là các ngày nào?

b) Tháng 11 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Có mấy ngày thứ năm?

c) Tháng 12 có bao nhiêu ngày? Có mấy ngày chủ nhật? Có mấy ngày thứ bảy? Em được nghỉ các ngày chủ nhật và các ngày thứ bảy, như vậy trong tháng 12 em được nghỉ bao nhiêu ngày?

Bài làm:

Hướng dẫn:

 • Để biết tháng đó có bao nhiêu ngày, các con cần xem ngày cuối cùng của tháng là ngày bao nhiêu.
 • Để biết thứ mấy có bao nhiêu ngày, các con nhìn hàng ngang, rồi đếm thứ đó có bao nhiêu ngày rồi kể những ngày ra.

a) Tháng 10

 • Tháng 10 có 31 ngày.
 • Có 4 ngày chủ nhật đó là các ngày 5, ngày 12, ngày 19, ngày 26.

b) Tháng 11

 • Tháng 11 có 30 ngày.
 • Có 5 ngày chủ nhật đó là các ngày 2, ngày 9, ngày 16, ngày 23, ngày 30.
 • Có 4 ngày thứ năm đó là các ngayf6, ngày 13, ngày 20, ngày 27.

c) Tháng 12

 • Tháng 12 có 31 ngày.
 • Có 4 ngày chủ nhật đó là ngày 7, ngày 14, ngày 21, ngày 28.
 • Có 4 ngày thứ bảy đó là các ngày 6, ngày 13, ngày 20, ngày 27. Vậy trong tháng 12 em được nghỉ 8 ngày.
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021