Giải câu 1 bài diện tích hình tam giác

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 88 sgk toán lớp 5

Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm.

b) Độ dài đáy là 2,3 dm và chiều cao là 1,2 dm.

Bài làm:

a)Giải câu 1 bài diện tích hình tam giác

Diện tích hình tam giác = =24 cm 2

b)Giải câu 1 bài diện tích hình tam giác

Diện tích hình tam giác = = 1,38 dm2

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021