Giải câu 2 bài: Cộng, trừ và nhân số phức

  • 1 Đánh giá

Câu 2 Trang 135-sgk giải tích 12

Tính với:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a) Ta có:

b) Ta có:

c) Ta có:

d) Ta có:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021