Giải câu 2 bài : Luyện tập Toán lớp 4 trang 98 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 98 sgk toán lớp 4

Tìm các số thích hợp để viết vào ô trống sao cho :

a) 94… chia hết cho 9;

b) 2…5 chia hết cho 3;

c) 76… chia hết cho 3 và chia hết cho 2.

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa vào dấu hiệu nhận biết các số 2, 3, 9 ta tìm được các chữ số thích hợp điền vào ô trống như sau:

a) Viết chữ số 5 vào ô trống : 945

b) Viết chữ số 2, 5, 8 vào ô trống 225; 255; 285

c) Viết chữ số 2; 8 vào ô trống : 762; 768

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021