Giải câu 2 trang 76 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 76 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Đồ thị hàm số y = ax nằm ở những góc phần tư nào của mặt phẳng tọa độ Oxy (hình dưới) trong mỗi trường hợp sau?

a > 0; a < 0.

Bài làm:

+ Đồ thị của hàm số y = ax khi a > 0 nằm ở các góc phần tư thứ I và thứ III.

+ Đồ thị của hàm số y = ax khi a > 0 nằm ở các góc phần tư thứ II và thứ IV.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021