Giải câu 3 bài 3: Phép đối xứng trục

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 11 - sgk hình học 11

Trong các chữu cái sau, chữ nào là hình có trục đối xứng?

Bài làm:

Các chữ cái V, I, E, T, A, M, W, O là những hình có trục đối xứng.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021