Giải câu 3 bài: Hàm số lũy thừa

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 61- sgk giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:

a)

b)

Bài làm:

a) Hàm số

 • Tập xác định: D = R
 • Sự biến thiên:
 • Giới hạn:
 • Bảng biến thiên:

Hướng dẫn giải câu 3 bài Hàm số lũy thừa

 • Đồ thị:

Hướng dẫn giải câu 3 bài Hàm số lũy thừa

b) Hàm số

 • Tập xác định: D = R \ {0}
 • Sự biến thiên:
 • Giới hạn:

=> x = 0 là tiệm cận đứng.

=> y = 0 là tiệm cận ngang.

 • Bảng biến thiên:

Hướng dẫn giải câu 3 bài Hàm số lũy thừa

 • Đồ thị:

Hướng dẫn giải câu 3 bài Hàm số lũy thừa

 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021