Giải câu 9 bài: Khái niệm về mặt tròn xoay

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 40 - sgk hình học 12

Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng

a) Tính diện tích xung quanh, diện tích đáy và thể tích của khối nón tương ứng.

b) Cho dây cung BC của đường tròn đáy hình nón sao cho mặt phẳng (SBC) tạo với mặt phẳng chứa đáy hình nón góc .Tính diện tích tam giác SBC.

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 9 bài Khái niệm về mặt tròn xoay

Hướng dẫn giải câu 9 bài Khái niệm về mặt tròn xoay

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021