[Kết nối tri thức và cuộc sống] Soạn Tiếng Việt 2 tập 2 bài: Bài 10 - Khủng long

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn soạn bài: Bài 10 - Khủng long trang 42 sgk Tiếng Việt tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Đọc

Khởi động

Em đã nhìn thấy loài vật này ở đâu? Em biết gì về chúng?

Trả lời câu hỏi

1. Bài đọc cho biết những thông tin nào về khủng long

Bài đọc cho biết những thông tin nào về khủng long. Những bộ phận nào giúp khủng long săn mồi tốt? Vì sao chúng ta không thể gặp khủng long thật

2. Những bộ phận nào giúp khủng long săn mồi tốt?

3. Nhờ đâu khủng long có khả năng tự vệ tốt?

4. Vì sao chúng ta không thể gặp khủng long thật?

Luyện tập

1. Tìm trong bài từ ngữ dùng để tả các bộ phận của khủng long

Bài đọc cho biết những thông tin nào về khủng long. Những bộ phận nào giúp khủng long săn mồi tốt? Vì sao chúng ta không thể gặp khủng long thật

2. Hỏi - đáp về đặc điểm các bộ phận của khủng long.

M: - Đầu khủng long thế nào?

- Đầu khủng long rất cứng.

=> Xem hướng dẫn giải

Viết

2. Chọn uya hoặc uyu thay cho dấu ba chấm (...)

a. Đường lên đỉnh núi quanh co khúc kh....

b. Mẹ tôi thức kh... dậy sớm làm mọi việc

3. Chọn a hoặc b

a. Nhìn hình tìm từ ngữ chứ iêu hoặc ươu để gọi tên loài vật

M 1: Diều hâu

2. Chọn uya hoặc uyu thay cho dấu ba chấm (...) Nhìn hình tìm từ ngữ chứ iêu hoặc ươu để gọi tên loài vật

b. Nhìn hình tìm từ ngữ chứa uôc hoặc uôt để gọi tên loài vật

M 3: Chim cuốc

2. Chọn uya hoặc uyu thay cho dấu ba chấm (...) Nhìn hình tìm từ ngữ chứ iêu hoặc ươu để gọi tên loài vật

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện từ và câu

1. Nói tên các con vật ẩn trong tranh

Nói tên các con vật ẩn trong tranh. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của các con vật sống trong rừng. Đặt một câu với từ ngữ em tìm được. Viết 3-5 câu giới thiệu về tranh (ảnh) mà em yêu thích

2. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của các con vật sống trong rừng. Đặt một câu với từ ngữ em tìm được.

M: leo - Khỉ đang leo cây.

3. Chọn dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than thay cho dấu ba chấm (...)

a. Con gì có vòi rất dài...

b. Con mèo đang trèo cây cau...

c. Con gì phi nhanh như gió...

d. Ôi, con công múa đẹp quá...

Luyện viết đoạn

1. Nói tên các con vật trong mỗi bức tranh (ảnh) dưới đây:

  • Bức tranh 1: Con nai
  • Bức tranh 2: Con sóc
  • Bức tranh 3: Con công

Nói tên các con vật ẩn trong tranh. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của các con vật sống trong rừng. Đặt một câu với từ ngữ em tìm được. Viết 3-5 câu giới thiệu về tranh (ảnh) mà em yêu thích

2. Viết 3-5 câu giới thiệu về tranh (ảnh) mà em yêu thích

G: - Em nhìn thấy tranh ảnh ở đâu?

- Trong tranh (ảnh) có con vật nào? Con vật đó đang làm gì? Nó có đặc điểm gì nổi bật?

- Em có thích tranh (ảnh) đó không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Đọc mở rộng

1. Tìm đọc sách, báo viết về động vật hoang dã (hổ, báo, sư tử)

2. Giới thiệu với các bạn một số thông tin về loài vật đó.

Tìm đọc sách, báo viết về động vật hoang dã (hổ, báo, sư tử). Giới thiệu với các bạn một số thông tin về loài vật đó

=> Xem hướng dẫn giải


  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 kết nối tri thức cuộc sống